Pandora 6.46.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Na računu više nije moguć izbor vrste dokumenta (Račun / Predračun / Izdatnica),
 • Podešavanje naziva dokumenta (Račun / Predračun / Izdatnica) omogućeno kroz postavke u registriu,
 • Podešavanja prikaza broja računa u obliku ‘Broj računa/PP/NU’ ponovo omogućeno,
 • Korekcija rekapitulacije kalkulacije i ponude
 • Korekcija prijenosa podataka u KUR kod obrade kalkulacije,
 • Usklađivanje i korekcije SQL izraza u funkcijama rekapitulacija, ispisa i obrade dokumenata robnog poslovanja.

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 4.0.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Dozvoljava se izrada grafikona za manje od 5 vježbi,
 • Oznaka verzije usklađena s programom ‘Učimo slušati – Govor’,
 • Manje korekcije i optimiranja programskog koda.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje