Pandora 6.43.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcije na traci sa komanandama (Ribbon ‘View’, komanda ‘Normal’),
 • Defaultna vrijednost za varijablu InternalMailClient postaavljena na False,
 • Na dijalogu za podešavanje programa onemogućena promjena eMail klijenta,
 • Dodatne korekcije u dijelu koda za kreiranje QRCode.bmp datoteke.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 3.1.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija funkcije izrade grafikona za procjenu slušnog polja,
 • Korekcija funkcije preuzimanja nove verzije programa,
 • Korekcija datumskih polja u dijalogu za unos ili promjenu podataka o korisniku,
 • Korekcija načina unosa podataka (Insert/Overwrite način unosa),
 • Polja ‘Adresa’ i ‘Grad’ u tabeli ‘Korisnici’ povećana na 30 znakova,
 • Manje korekcije i optimiranja programskog koda,

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje