Pandora 6.44.1

Nova verzija programa uključuje:

  • Na ispisu PDF417 koda za poziv na broj postavljena vrijednost 00,
  • POS: Ispis QR koda usklađen sa Tehničkom specifikacijom za korisnike v2.1,
  • Nekoliko manjih korekcija i optimiranja programskog koda.

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 4.0.0

Nova verzija programa uključuje:

  • Dozvoljava se izrada grafikona za manje od 5 vježbi,
  • Oznaka verzije usklađena s programom ‘Učimo slušati – Govor’,
  • Manje korekcije i optimiranja programskog koda.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

  • novi set ikona,
  • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
  • nove mogućnosti,
  • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje