Pandora 6.50.1

Nova verzija programa uključuje:

 • Na dnu dijaloga ponude i računa dodan ukupni iznos u valuti EUR,
 • Prilagođen ispis dvojno prikazanog ukupnog iznosa na ponudama i računima (HRK i EUR),
 • Prilagođen prikaz i ispis etiketa s cijenom kroz kalkulaciju zbog potreba dvojnog iskazivanja cijena,
 • Onemogućeno pohranjivanja varijabli ‘Početni red’ i ‘Početna kolona’ nakon ispisa etiketa s cijenom kroz kalkulaciju,
 • POS: Na dnu dijaloga POS modula dodan ukupni iznos u valuti EUR,
 • POS: Prilagođen ispis dvojno prikazanog ukupnog iznosa na računima (HRK i EUR),
 • POS: Prilagođen prikaz i ispis stanja na skladištu zbog potreba dvojnog iskazivanja cijena,
 • POS: Prilagođen prikaz i ispis etiketa s cijenom zbog potreba dvojnog iskazivanja cijena.

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2. Ova verzija programa je usklađena sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 13.05.2022

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 4.0.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Dozvoljava se izrada grafikona za manje od 5 vježbi,
 • Oznaka verzije usklađena s programom ‘Učimo slušati – Govor’,
 • Manje korekcije i optimiranja programskog koda.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje