Pandora 7.0

U tijeku je završno ispitivanje nove verzije programa Pandora koja riješava probleme nekompatibilnosti sa operacijskim sustavom Windows 7 (vidi članak Rad programa u Windows 7 okruženju).

Pandora_v7

Promjene u programu uzrokovane promjenama zakonskih odredbi, biti će implementirane samo u verziji 7.0 i više, odnosno verzija 6. se više neće nadograđivati. Vezija programa 7.0 izvršit će automatsku konverziju baze podataka prilikom prvog pokretanja. Nadogradnja baze iz prethodnih verzija moguća je samo sa verzije 6.24.0.

Za preuzimanje probne verzije programa klinite ovdje.