Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog promjene stope PDV-a na 23%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Nove opcije na zapisniku o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).