Pandora 6.43.0

Nova verzija programa uključuje:

  • Korekcije na traci sa komanandama (Ribbon ‘View’, komanda ‘Normal’),
  • Defaultna vrijednost za varijablu InternalMailClient postaavljena na False,
  • Na dijalogu za podešavanje programa onemogućena promjena eMail klijenta,
  • Dodatne korekcije u dijelu koda za kreiranje QRCode.bmp datoteke.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje