Pandora 6.46.0

Nova verzija programa uključuje:

  • Na računu više nije moguć izbor vrste dokumenta (Račun / Predračun / Izdatnica),
  • Podešavanje naziva dokumenta (Račun / Predračun / Izdatnica) omogućeno kroz postavke u registriu,
  • Podešavanja prikaza broja računa u obliku ‘Broj računa/PP/NU’ ponovo omogućeno,
  • Korekcija rekapitulacije kalkulacije i ponude
  • Korekcija prijenosa podataka u KUR kod obrade kalkulacije,
  • Usklađivanje i korekcije SQL izraza u funkcijama rekapitulacija, ispisa i obrade dokumenata robnog poslovanja.

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje