Pandora 6.50.0

Nova verzija programa uključuje:

  • Za artikle na kalkulaciji kojima se cijena razlikuje od cijena na karticama, ponuđena je izrada zapisnika o promjeni cijene,
  • Izrada zapisnika o promjeni cijene za artikle s popustom onemogućeno je na računima i POS računima,
  • Funkcija ProgresBar koristi Recordset.AbsolutePosition / Recordset.RecordCount,
  • Obrisani svi zapisnici o promjeni cijena kreiranih kod obrade računa i POS računa za artikel s popustom.

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2. Ova verzija programa je usklađena sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 13.05.2022

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje