Označavanje verzija programa

Za bolje razmijevanje načina označavanja verzija programa, u nastavku se navode značenja pojedinih dijelova oznake verzije.

Oznaka verzije programa sastoji se od tri dijela:

  1. oznaka verzije sistemskih datoteka korištenih u programu za rad sa bazom podataka (6 za DAO komponente, 7 za ADO komponente). Promjena ove oznake zahtjeva ponovno pokretanje instalacijske procedure, jer se jedino na taj način mogu zamjeniti potrebne sistamske datoteke,
  2. oznaka promjene u kodu zbog promjene strukture podataka u bazi (tabele, polja, indeksi, …),
  3. oznaka promjene u kodu (bez promjene strukture podataka baze).

Svaka nova verzija programa prilikom prvog pokretanja automatski prilagođava strukturu baze podataka.