Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog promjene stope PDV-a na 23%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Nove opcije na zapisniku o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

  • novi set ikona,
  • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
  • nove mogućnosti,
  • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje

TeamViewer

Za pružanje podrške korisnicima predlaže se korištenje programa TeamViewer, također besplatan program, koji za krajnjeg korisnika na jednostavniji način uspostavlja vezu između dva računala. Predloženi program je portabilan, odnosno nije ga potrebno instalirati.

Više o postupku instalacije i spajanju možete naći ovdje.

Rad programa Pandora u Windows 7 okruženju

Program Pandora ne može direktno raditi u Windows 7 okruženju. Razlog je što Windows 7 operacijski sustav ne podržava pristup bazama podataka preko DAO objekata. Riješenje bi bilo ponovo napisati veliki dio koda i koristiti ADO objekte ili u potpunosti prijeći na NET tehnologiju. Ali, srećom, rad programa je moguć uz pomoć nekog od softvera za virtualizaciju.

Continue reading “Rad programa Pandora u Windows 7 okruženju”