Pandora 6.36.7

Nova verzija programa uključuje:

  • POS: Korekcija funkcije za ispis zadnjeg izdanog računa,
  • POS: Korekcija funkcije za ispis UTZ računa.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje