Pandora 6.38.0

Nova verzija programa uključuje:

  • Ispravljena greška izrade pojedinih rekapitulacija u slučaju kad je baza prazna (nakon kreiranja prazne baze),
  • Promjenjeni nastavci datoteka koje program koristi za komunikaciju sa serverom,
  • Ispis ponude usklađen sa ispisom računa,
  • Korigiran naziv polja ‘Izdaci prema čl 19’ u knjizi primitakak i izdataka i šifrarniku temeljnice,
  • Na ispisima pregleda pojedinih dokumenata dodana opcija ispisa izabranog dokumenta.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje