Pandora 6.39.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija prikaza usluga na šifrarnicima robe i usluga (usluge se prikazuju samo kod izrade ponuda i računa),
 • Korekcija početnog stanja kod izrade nove baze, npr. za novu poslovnu godinu (podaci za usluge se prenose direktno u kartice),
 • Korigirane neke od dodatnih komandi (omogućene promjene podataka)
  Sve kartice za usluge postavljene na 0,
 • Korekcija unosa nove stavke u šifrarnik za robu prema UTZ-u,
 • Korekcija ispisa adrese kupca na zaglavlju računa,
 • Korekcija provjere unosa podataka za polja ‘OIB’ (dozvoljen unos samo brojeva),
 • Korekcija provjere unosa podataka za polja ‘Kućni broj’ (dozvoljen unos samo brojeva),
 • Korekcija procedura za izradu rekapitulacija pojedinih dokumenata,
 • POS: Korekcija ispisa napomene (dozvoljava se kombinacija izabranog teksta iz šifrarnika ‘Nepomene’ i teksta unešenog u dijalog podešavanja POS modula,
 • POS: Korekcija pohranjivanja parametra za izabranu vrstu slova na dijalogu za podešavanje POS modula.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje