Pandora 6.41.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija filtera ‘Samo plaćeni računi’ na pregledu Knjige ulaznih računa i Knjige izlaznih računa,
 • Korigirana funkcija za obradu i storniranje računa (oznaka računa za knjige financijskog poslovanja formira se na način da koristi oznaku poslovnog prostora, odnosno naplatnog uređaja),
 • Promjene na rekapitulacijama pojedinih dokumenata robnog poslovanja (obrisan broj stavki dokumenta, povećana širina pojedinih kolona, dodana oznaka poslovne godine),
 • Promijenjena rekapitulacija Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (prikazuju se sume samo za knjižene dokumente),
 • Omogućeno ponovno učitavanja svih podataka u Knjigu popisa o nabavi i prodaji robe (komanda pridružene tipkama Ctrl i F5),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu pojedine kartice (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih temeljnica na preglede Knjige primitakak i izdataka,
 • Knjiženje dnevnog prometa preko temeljnice moguće na osnovu uvezenih podataka o dnevnim prometima iz POSa,
 • Korekcija omogućavanja/onemogućavanja datumskih polja na temeljnicama,
 • Korekcija boje podloge na prikazu sume plaćenih iznosa za pojedinu stavku/račun (vrijedi za: knjigu ulaznih računa i knjigu izlaznih računa),
 • Korekcija funkcija storniranja dokumenata robnog poslovanja (SQL izraz koristi oznaku broja dokumenta koji se stronira i godine),
 • Korekcija obrade unosa ‘Ukupno s porezom’ na Knjizi ulaznih računa,
 • Korekcija prijenosa podatka ‘Datum izdavanja računa’ u ostale knjige (prenosi se samo datum, ne i vrijeme izdavanja računa).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje