Pandora 6.41.1

Nova verzija programa uključuje:

 • Komande ‘Podešavanje printera’ i ‘Pregled prije ispisa’ prebačene u dijalog koji se otvara prije slanja podataka na printer,
 • Na dijalogu za izbor tipa dokumenta i veličine stranice dodana mogućnost izbora printera,
 • Neki od dijaloga više ne koriste ‘AlwaysOnTop’ mogućnost,
 • Korekcija poziva funkcije za prekid ispisa pojedinih dokumenata kroz pregled dokumenata (potrebno za slučaj ako se izabere ispis većeg broja dokumenata),
 • Na server je postavljana nova verzija programa koji se koristi za preuzimanja sistemskih datoteka,
 • Dopuna komande ‘Prijenos podataka u datoteku’, odnosno export iz knjige ulaznih računa u XML datoteku. Komanda ispravno kreira strukturu XML datoteke i za ostale fitere (da sada je struktura XML datoteke bila ispravno kreirana samo za filtar ‘Prethodni mjesec’),
 • Komanda za ‘Unos podataka iz drugih dokumenata’ preimenova u ‘Ponude’ (vrijedi samo za račune),
 • Korekcija funkcija za fiskaliziranje računa,
 • Korekcija fukcije za ispis oznaka s cijenom (dijeljenje naziva robe na dva reda u slučaju ako je naziv veći od 30 znakova i ispravak teksta za polje ‘Oznaka dobavljača’),
 • POS: Korekcija funkcije za ponovni ispis izdanih računa (onemogućeno fisklaliziranje nefiskaliziranih računa),
 • POS: Korekcija poziva funkcije za prekid ispisa izdanih računa (potrebno za slučaj ako se izabere ispis većeg broja računa),
 • POS: U dijalogu za podešavanju programa onemogućena opcija ‘AlwaysOnTop’,
 • POS: Na dijalogu za unos podataka o kupcu i izbor načina plaćanja dodana mogućnost privremene promjene printera. Promjena printera vrijedi samo za ispis trenutnog računa. Slijedeći računi se ispisuju na printer definiran kroz dijalog za podešavanje programa,
 • Korekcija formula za izračun rekapitulacije PDV-a na računima.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje