Pandora 6.41.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija filtera ‘Samo plaćeni računi’ na pregledu Knjige ulaznih računa i Knjige izlaznih računa,
 • Korigirana funkcija za obradu i storniranje računa (oznaka računa za knjige financijskog poslovanja formira se na način da koristi oznaku poslovnog prostora, odnosno naplatnog uređaja),
 • Promjene na rekapitulacijama pojedinih dokumenata robnog poslovanja (obrisan broj stavki dokumenta, povećana širina pojedinih kolona, dodana oznaka poslovne godine),
 • Promijenjena rekapitulacija Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (prikazuju se sume samo za knjižene dokumente),
 • Omogućeno ponovno učitavanja svih podataka u Knjigu popisa o nabavi i prodaji robe (komanda pridružene tipkama Ctrl i F5),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu pojedine kartice (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih dokumenata na pregledu Knjige popisa o nabavi i prodaji robe (vrijedi za: kalkulacije, povratnice, račune i zapisnike),
 • Omogućeno otvaranje izlistanih temeljnica na preglede Knjige primitakak i izdataka,
 • Knjiženje dnevnog prometa preko temeljnice moguće na osnovu uvezenih podataka o dnevnim prometima iz POSa,
 • Korekcija omogućavanja/onemogućavanja datumskih polja na temeljnicama,
 • Korekcija boje podloge na prikazu sume plaćenih iznosa za pojedinu stavku/račun (vrijedi za: knjigu ulaznih računa i knjigu izlaznih računa),
 • Korekcija funkcija storniranja dokumenata robnog poslovanja (SQL izraz koristi oznaku broja dokumenta koji se stronira i godine),
 • Korekcija obrade unosa ‘Ukupno s porezom’ na Knjizi ulaznih računa,
 • Korekcija prijenosa podatka ‘Datum izdavanja računa’ u ostale knjige (prenosi se samo datum, ne i vrijeme izdavanja računa).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Obavijest obveznicima fiskalizacije o načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru

​Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

Više o tome možete pronaći na stranicama Porezne uprave.

Obavijest obveznicima fiskalizacije o prelasku na TLS protokol

U svrhu održavanja potrebne razine informacijske sigurnosti najavljujemo obveznicima fiskalizacije ukidanje podrške za SSL v3 i TLS v1.0 enkripcijski protokol na CIS-u Porezne uprave. Uskoro će na strani CIS-a biti podržani samo protokoli TLS v1.1 i TLS v1.2.
Primarna svrha protokola je osigurati privatnost i integritet podataka koji se razmjenjuju između korisnika fiskalizacije i Centralnog Informacijskog sustava Porezne uprave.
Navedene izmjene će se na strani Sustava fiskalizacije u testnoj okolini napraviti 1. rujna 2016.g., a u produkcijskoj okolini 9. siječnja 2017.g.
U periodu od 1. rujna 2016.g. do 9. siječnja 2017.g. biti će omogućeno testiranje korisničkih rješenja i naplatnih uređaja obveznika fiskalizacije.
Obzirom na prethodno navedeno  pozivamo vas da na vrijeme poduzmete sve potrebne korake za provjeru kompatibilnosti rješenja vaših naplatnih uređaja za komunikaciju s CIS-om Porezne uprave putem TLS v1.1 i v1.2 protokola te ukoliko je to potrebno da na vrijeme napravite potrebne prilagodbe u korisničkim rješenjima.
Više o prelasku na TSL protokol možete naći na stranicama porezne uprave.

Obavijest za obveznike fiskalizacije

Slijedom obavijesti Porezne uprave o obnovi poslužiteljskog certifikata cis.porezna-uprava.hr od 10.lipnja 2016., a koji će se se koristiti u produkcijskoj okolini u sustavu fiskalizacije od 13.06.2016.godine, obavještavamo korisnike na koji način mogu preuzeti javni ključ certifikata.

Obzirom da se radi o novom profilu certifikata, potrebno je preuzeti i dva nova FINA CA potpisna certifikata i smjestiti ih u „truststore“ kojeg aplikacija/sustav koristi. Radi se o certifikatima FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015., koje možete preuzeti na sljedećim linkovima: http://rdc.fina.hr/Root/FinaRootCA.cer i http://rdc.fina.hr/RDC2015/FinaRDCCA2015.cer.

Molimo obveznike fiskalizacije (krajnje korisnike) da se obrate korisničkoj podršci proizvođača softvera radi nadogradnje blagajničkog sustava novim javnim ključem certifikata Porezne uprave.