Učimo slušati 3.0.3

Nova verzija programa uključuje:

 • Onemogućeno učitavanje zadnjeg korisnika kod pokretanja programa,
 • Onemogućena poruka da korisnik nije izabran kod pokretanja programa,
 • Onemogućen dijalog za unos prvog korisnika kod pokretanja programa,
 • Onemogućena poruka da korisnik nije izabran nakon izbora komande ‘Pregled vježbi’,
 • Korekcija prikaza rezultata vježbe nakon zadnjeg zadatka u slučajevima kad korisnik nije izabran (način rada bez evidentiranja rezultata vježbi za pojedinog korisnika, odnosno kad nije omogućeno pohranjivanje rezultata vježbe),
 • Prikaz rezultata pojedine vježbe više nije modalan (moguće je izabrati prikaz rezultata druge vježbe bez prethodnog zatvaranja trenutno otvorenog dijaloga,
 • Korekcija komande ‘Ponovi vježbu’ u slučaju kad korisnik nije izabran,
 • Manje korekcije i optimiranja programskog koda.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Pandora 6.40.2

Nova verzija programa uključuje:

 • U statusnu traku dodane ikone za prikaz status tipkovnice (CAPS – unos velikih slova, NUM – unos brojeva na numeričkom dijelu tipkovnice i INS – unos znakova bez brisanja znakova desno od kursora),
 • Na pregledniku baze omogućena komanda ‘Prenesi u Excel’,
 • Promjenjen je način pohranjivanja širine pojedinih kolona na dijalozima koji imaju tabelarno prikazane podatke (šifrarnici, pregledi dokumenata i POS),
 • Promjenjen je način osvježavanja prikazanih podataka nakon sortiranja na dijalozima koji imaju tabelarno prikazane podatake,
 • Promjenjen način određivanja slijedećeg rednog broja zapisa u knjigama ulaznih i knjigama izlaznih računa,
 • Promjenjena funkcija rekapitulacije pregleda temeljnica,
 • Promjenjena funkcija rekapitulacije knjige ulaznih računa (prikazuju se samo porezi koji su aktivni i ispravljena je greška pojave ‘devided by zero’),
 • Promjenjena funkcija rekapitulacije knjige izlaznih računa (prikazuju se samo porezi koji su aktivni i ispravljenaje greška pojave ‘devided by zero’),
 • POS: Korekcija izbora stavke iz šifrarnika ako se odustane od unosa (ne izabire se prva stavka iz šifrarnika već se polja ostavljaju prazna),
 • POS: Korekcija prijenosa fokusa na slijedeće polje (izbjegnuta potreba za dodatnim pritiskom tipke ‘Enter’ nakon dodavanja nove stavke).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje