Pandora 6.40.4

Nova verzija programa uključuje:

 • Promjenjena funkcija za podešavanje položaja i veličine otvorenih dokumenata,
 • Korekcija procedure zatvaranja dijaloga za podešavanje programa zbog brisanja naziva otvorene datoteke u naslovu,
 • Funkcije prijenosa podataka u datoteku omogućene samo za dokumente pokrivene licencom,
 • Dodan filter ‘Prethodni mjesec’ na pregledima Knjige ulaznih računa i Knjige izlaznih račun,
 • Dodana funkcija kreiranja XML datoteke za potrebe unosa podataka u URA obrazac e-Porezne,
 • Pregled Knjige kupaca i dobavljača proširen kolonama ‘Duguje /plaćeno/’ i ‘Potražuje /plaćeno/’,
 • Rekapitulacija Knjige kupaca i dobavljača usklađena sa promjenama na pregledu,
 • Ispis Knjige kupaca i dobavljača usklađen sa promjenama na pregledu,
 • Korekcija filtera ‘Potražuje /otvorene stavke/’ na kartici Kupaca i dobavljača,
 • Korekcija filtera ‘Razdoblje od … do, Prethodni i Tekući mjesec za UTZ kartice,
 • Na svim poljima za unos OIB-a dodana funkcija za provjeru ispravnosti istog (svi dokumenti, Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa i unos novih stavki u šifrarnike).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje