Pandora 6.36.4

Nova verzija programa uključuje:

  • Promjena u funkciji zamjene postojeće verzije programa s novom verzijom a nakon uspješnog preuzimanja datoteka sa servera,
  • Korekcija prikaza grafičkih elemenata pojedinih dijaloga za slučaj kad je u podešavanju prikaza ekrana parametar ‘size of text, apps, and other items’ veći od 100%,
  • POS: Promjena u funkciji zatvaranja modula (dijalog za potvrdu zatvaranja zamjenjen sa dijalogom za knjiženje dnevnog prometa),
  • POS: Promjena u funkciji unosa nove stavke u šifrarnik poslovnih partnera (obvezan je unos samo naziva firme i OIB-a),
  • POS: Na dijalogu potvrde obrade računa omogućen je direktni unos u šifrarnik poslovnih partnera (Ctrl + Insert).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje