Pandora 6.36.3

Nova verzija programa uključuje:

  • Korekcija funkcije za obrada kalkulacije (nematerijalne stavke, odnosno usluge se ne prenose u knjigu popisa nabave i prodaje robe),
  • Korekcija funkcije za obrada povratnice (nematerijalne stavke, odnosno usluge se ne prenose u knjigu popisa nabave i prodaje robe),
  • Promjene u pozivima funkcije za optimiranje baze,
  • POS: Omogućen ispis računa na papiru formata A4,
  • POS: Omogućena provjera usklađenosti OIB-a prijavljenog kroz modul za fiskalizaciju (FISKAL.CFG/FISKAL.INI datoteke) i OIB-a klijenta izabranog u glavnom programu,
  • POS: Ispravak unosa oznake poslovnog prostora iz FISKAL.INI datoteke kod korištenja Fiskal.COM modula,
  • Promjena u funkciji upisa u LOG datoteku (obuhvaćen je veći broj komandi)..

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje