Pandora 6.36.2

Nova verzija programa uključuje:

  • Ispravljena greška otvaranja pojedine kartice na pregledu kupaca i dobavljača,
  • POS: Nove verzije modula za fiskalizaciju (Fiska 3.1.0 i Fiska.COM 2.0.0),
  • Promjena u funkciji upisa u LOG datoteku (obuhvaćen je veći broj komandi).

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje