Pandora 6.36.7

Nova verzija programa uključuje:

  • POS: Korekcija funkcije za ispis zadnjeg izdanog računa,
  • POS: Korekcija funkcije za ispis UTZ računa.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 3.0.1

Nova verzija programa uključuje:

  • Ispravak greške u proceduri za provjeru licence zbog koje neke od opcija programa nisu bile ispravno omogućene,
  • Korekcija procedure za dodavanje prvog korisnika u slučaju da je baza prazna.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

  • novi set ikona,
  • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
  • nove mogućnosti,
  • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje