Pandora 6.40.1

Nova verzija programa uključuje:

 • Dodatne promjene i korekcije dizajna pojedinih dijaloga i dokumenata zbog prilagodbe sučelja verziji 7.0.0.,
 • Promjenjen način prikaza Logo-a na dijalogu za izbor klijenata (korištenjem Image objekta omogućeno je skaliranje),
 • Promjenjen način omogućavanja pojedinih komandi na glavnom izborniku (funkcija prebačena na interni Timer1 objekt),
 • Korekcija u proceduri preuzimanja napomena iz šifrarnika i pohranjivanja u bazu (vrijedi za Ponude, Račune i POS),
 • POS: Korekcija u proceduri ispisa labela.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 3.0.2

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija prikaza rezultata za pojedinog korisnika ako niti jedna vježba još nije kompletirana, odnosno ako korisnik ne izabere opciju pohranjivanja rezultata vježbi,
 • Korekcija funkcije za provjeru veze prema serveru u slučaju da veza prema internetu ne radi,
 • Korekcija u proceduri registracije programa.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje