Učimo slušati 3.0.2

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija prikaza rezultata za pojedinog korisnika ako niti jedna vježba još nije kompletirana, odnosno ako korisnik ne izabere opciju pohranjivanja rezultata vježbi,
 • Korekcija funkcije za provjeru veze prema serveru u slučaju da veza prema internetu ne radi,
 • Korekcija u proceduri registracije programa.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Pandora 6.38.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Ispravljena greška izrade pojedinih rekapitulacija u slučaju kad je baza prazna (nakon kreiranja prazne baze),
 • Promjenjeni nastavci datoteka koje program koristi za komunikaciju sa serverom,
 • Ispis ponude usklađen sa ispisom računa,
 • Korigiran naziv polja ‘Izdaci prema čl 19’ u knjizi primitakak i izdataka i šifrarniku temeljnice,
 • Na ispisima pregleda pojedinih dokumenata dodana opcija ispisa izabranog dokumenta.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje