Pandora 6.39.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija prikaza usluga na šifrarnicima robe i usluga (usluge se prikazuju samo kod izrade ponuda i računa),
 • Korekcija početnog stanja kod izrade nove baze, npr. za novu poslovnu godinu (podaci za usluge se prenose direktno u kartice),
 • Korigirane neke od dodatnih komandi (omogućene promjene podataka)
  Sve kartice za usluge postavljene na 0,
 • Korekcija unosa nove stavke u šifrarnik za robu prema UTZ-u,
 • Korekcija ispisa adrese kupca na zaglavlju računa,
 • Korekcija provjere unosa podataka za polja ‘OIB’ (dozvoljen unos samo brojeva),
 • Korekcija provjere unosa podataka za polja ‘Kućni broj’ (dozvoljen unos samo brojeva),
 • Korekcija procedura za izradu rekapitulacija pojedinih dokumenata,
 • POS: Korekcija ispisa napomene (dozvoljava se kombinacija izabranog teksta iz šifrarnika ‘Nepomene’ i teksta unešenog u dijalog podešavanja POS modula,
 • POS: Korekcija pohranjivanja parametra za izabranu vrstu slova na dijalogu za podešavanje POS modula.

Napomena: Za ispravan rad nove verzije modula za fiskalizaciju na računalu je potrebno imati instaliran NET Framework 4.5 ili viši.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 3.0.2

Nova verzija programa uključuje:

 • Korekcija prikaza rezultata za pojedinog korisnika ako niti jedna vježba još nije kompletirana, odnosno ako korisnik ne izabere opciju pohranjivanja rezultata vježbi,
 • Korekcija funkcije za provjeru veze prema serveru u slučaju da veza prema internetu ne radi,
 • Korekcija u proceduri registracije programa.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje