Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog promjene stope PDV-a na 23%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Nove opcije na zapisniku o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).

Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog uvođenja stope PDV-a od 5%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Kao i do sada zapisnikom o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).