Pandora / Komande za napredne korisnike

Podešavanje i kreiranje dodatnih komandi omogućava korisniku pokretanje pomoćnih programa i izradu pojedinih tabelarnih pregleda podataka iz baze, a koja nisu inicijalno predviđena. Izbornik je dostupan samo ako je kod podešavanja programa uključena opcija ‘Omogući komande za naprednog korisnika’. Sve dodane komande pojaviti će se u izborniku ‘Alati’.

QueryBuilder_01

Dijalog za izradu dodatnih komandi

Sadržaj izbornika ovisi o broju i vrsti komandi koje su dodane. Komandom ‘Podešavanje dodatnih komandi’, korisnik može sam dodavati i/ili mjenjati komande koje želi u tom dijelu izbornika.

QueryBuilder_02

Dijalog za kreiranje i promjenu dodatnih komandi

Postoje dvije osnovne vrste dodatnih komandi koje korisnik može kreirati i koje će se ravnopravno pojaviti u izborniku ‘Alati’.

SQL tip komande prikazuje skup podataka iz baze u tabelarnom obliku. Prikazane podatke je jedino moguće ispisati ili prenijeti u Excel file.

File tip komande pokreće neki drugi program na korisnikovom računalu direktno iz programa Pandora.

QueryBuilder_03

Unos naziva dodatne komande

Nakon izbora unosa jednog od tipa komandi, potrebno je unijeti naziv komande koja će se pojaviti u izborniku ‘Alati’.

QueryBuilder_04

Dijalog za kreiranje SQL komande

Izborom SQL tipa komande, otvara se dijalog ‘Query Builde’ pomoću kojega je olakšan postupak izrade SQL izraza. Ako korisnik preferira neki drugi program za generiranje SQL izraza, moguće je Copy/Paste metodom taj izraz kopirati u donji dio prikazanog dijaloga.

Prihvaćanje promjena u dijalogu za rad s dodatnim komandama

Nakon izrade dodatne komande, prije konačnog prihvaćanja, moguće je neke od komandi obrisati i promjeniti njihov redoslijed.

QueryBuilder_06

Pokretanje dodatnih komandi

Komande izrađene na gore opisan način, pojavit će se u izborniku ‘Alati’. One postaju dio programa i vrijede za sve instance programa Pandora.

QueryBuilder_07