Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog uvođenja stope PDV-a od 5%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Kao i do sada zapisnikom o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).