TeamViewer

Za pružanje podrške korisnicima predlaže se korištenje programa TeamViewer, također besplatan program, koji za krajnjeg korisnika na jednostavniji način uspostavlja vezu između dva računala. Predloženi program je portabilan, odnosno nije ga potrebno instalirati.

Više o postupku instalacije i spajanju možete naći ovdje.