mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

  • novi set ikona,
  • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
  • nove mogućnosti,
  • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje

TeamViewer

Za pružanje podrške korisnicima predlaže se korištenje programa TeamViewer, također besplatan program, koji za krajnjeg korisnika na jednostavniji način uspostavlja vezu između dva računala. Predloženi program je portabilan, odnosno nije ga potrebno instalirati.

Više o postupku instalacije i spajanju možete naći ovdje.

Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog uvođenja stope PDV-a od 5%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Kao i do sada zapisnikom o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).