Pandora 6.50.3

Nova verzija programa uključuje:

 • URA.XML dokument je usklađen sa novom XML shemom U-RA obrasca za obračunska razdoblja od 01.01.2023. godine u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 133/22),
 • URA.XML dokumenti koji se šalju u FINA-u pohranjuju se u FINA.URA folder,
 • Kreiranje FINA.URA foldera dodano u instalacijsku skriptu,
 • Kreiranje FINA.RDC foldera i kopiranje Fina Root CA certifikata potrebnih za fiskalizaciju i slanje e-Računa dodano u instalacijsku skriptu,
 • Kod slanja eRačuna kroz FINA-in sustav, ne pojavljeje se dialog za izbor poslovne jedinice za slučaj da kupac ima samo jednu poslovnu jedinicu,
 • Kod kreiranja početnog stanja za novu bazu, na početku INV i INV_UTZ dokumenata se dodaje prazni zapis u svrhu slučajne izmjene podataka nakon otvaranja dokumenta,
 • Na UTZ.RTF dokumentu oznaka KN zamjenjena s EUR,
 • Pregled kartica više ne prikazuje kolone ‘Ulaz’ i ‘Izlaz’,
 • Kod pregleda i ispisa prometa po jednoj kartici umjesto internog broja računa koristi se broj računa prodajnog prostora i naplatnog uređaja,
 • POS: Na pregledu prometa po računima dodan prikaz internog broja računa (naknadni ispis računa koriti interni broj računa),
 • Dodana mogućnost ponovnog izračuna količine na pregledu kartica na osnovu izdanih i obrađenih dokumenata (kalkulacije, povratnice, transakcijski i POS računi i zapisnici o otpisu). Ponovni izračun količina se aktivira komandom CTRL+F5,
 • Korekcija na rekapitulaciji knjige popisa o nabavi i prodaji robe,
 • Korekcija u funkciji ponovnog kreiranja podataka u knjizi popisa o nabavi i prodaji robe, za podatke prenešene iz zapisnika o promijeni cijena,
 • Korekcija u funkciji ponovnog kreiranja podataka za preglede dokumenata i poslovnih knjiga (greška kod postavljanja ikone na dnu forme).

Napomena: Za potpunu funkcionalnost modula za ispis PDF417 koda, potrebno je imati instaliran NetFramework 4.6.2. Ova verzija programa je usklađena sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 13.05.2022

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

Učimo slušati 4.0.0

Nova verzija programa uključuje:

 • Dozvoljava se izrada grafikona za manje od 5 vježbi,
 • Oznaka verzije usklađena s programom ‘Učimo slušati – Govor’,
 • Manje korekcije i optimiranja programskog koda.

Za detaljan popis promjena kliknite ovdje

mScan 2.0.0 beta

Nova verzija programa za skeniranje i obradu skeniranog materijala koja uključuje:

 • novi set ikona,
 • skeniranje preko Microsoft WIA Library 2.0,
 • nove mogućnosti,
 • ispravke grešaka.

Za preuzimanje nove verzije programa klinite ovdje