Pandora / Povezivanje dokumenata i poslovnih knjiga

Nakon izrade dokumenta, podatke je potrebno prenijeti u odgovarajuće poslovne knjige i zaštititi od nehotičnog brisanja i promjena. Ta zaštita i prijenos aktiviraju se komandom ‘Obradi dokument’.

Relations

Obrada djeluje na sve dokumente u svrhu zaštite ali prijenos podataka u poslovne knjige je omogućen samo kod slijedećih dokumenata:

  • Kalkulacije cijena;
  • Povrat robe dobavljaču;
  • Izrada računa;
  • Promjena cijene;
  • Promjena količine zbog otpisa, otuđivanja.

Na gornjem dijagramu s lijeve strane prikazani su dokumenti i veze prema odgovarajućim dokumentima. Dodatno, računi imaju vezu prema ponudama u svrhu izrade računa na bazi izrađene ponude.

Unos podataka pomoću temeljnice

Počevši od prvih verzija, program je omogućavao prijenos podataka između pojedinih poslovnih knjiga. Ideja je bila, da su u odgovarajućoj poslovnoj knjizi, aktiviranjem komande za prijenos, podaci ‘povuku’ iz neke druge knjige. Temeljnice, dokument koji je omogućavao prijenos podataka između knjiga i unos stavki izvoda, dodan je naknadno. Korisnik je dobio mogućnost, podešavanjem šifrarnika koji koristi temeljnica, djelovati i prilagođavati program svojim potrebama bez sudjelovanja autora programa.

Dakle, izradom i obradom temeljnice, podaci se prenose u slijedeće poslovne knjige:

  • Knjiga ulaznih računa;
  • Knjiga izlaznih računa;
  • Knjiga primitaka i izdataka.

Na gornjem dijagramu s desne strane prikazane su poslovne knjige koje su povezane s temeljnicama. Ostale poslovne knjige nemaju vezu s temeljnicama, već se kreiraju ili obradom pojedinih dokumenata (Knjiga popisa) ili nastaju onog trenutka kad se otvore (Kartice kupaca i dobavljača – prikupljanjem podataka iz odgovarajućih dokumenata).