Rad programa Pandora u Windows 7 okruženju

Program Pandora ne može direktno raditi u Windows 7 okruženju. Razlog je što Windows 7 operacijski sustav ne podržava pristup bazama podataka preko DAO objekata. Riješenje bi bilo ponovo napisati veliki dio koda i koristiti ADO objekte ili u potpunosti prijeći na NET tehnologiju. Ali, srećom, rad programa je moguć uz pomoć nekog od softvera za virtualizaciju.

Continue reading “Rad programa Pandora u Windows 7 okruženju”

Usklađivanje programa zbog promjene zakona o PDV

Zbog uvođenja stope PDV-a od 5%, uskoro izlazi nova verzija programa Pandora. Kao i do sada zapisnikom o promjeni cijena omogućit će promjene cijene svih artikala za određeni postotak (popust ili poskupljene), promjenu cijene svih artikala zbog promjene porezne stope (uz mogućnost zadržavanja VPC ili MPC fiksnom).

Pandora / Komande za napredne korisnike

Podešavanje i kreiranje dodatnih komandi omogućava korisniku pokretanje pomoćnih programa i izradu pojedinih tabelarnih pregleda podataka iz baze, a koja nisu inicijalno predviđena. Izbornik je dostupan samo ako je kod podešavanja programa uključena opcija ‘Omogući komande za naprednog korisnika’. Sve dodane komande pojaviti će se u izborniku ‘Alati’.

Continue reading “Pandora / Komande za napredne korisnike”